Leidens ontzet 3 oktober

Op 3 oktober vieren de Leidenaren van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat het einde van het beleg door de Spanjaarden in 1574.

In de 16e eeuw belegerden de Spanjaarden Leiden tot twee keer toe. Ze waren uit op het uithongeren van de bevolking. Het verhaal gaat dat toenmalige burgemeester Van Der Werff zijn eigen lichaam aan zijn burgers heeft aangeboden om hun honger te stillen. Tijdens de laatste belegering stierf ongeveer een derde van de Leidse bevolking.

De belegering kwam tot een einde toen de Watergeuzen Leiden te hulp schoten. Zij zetten een groot deel van de provincie onder water, zodat
ze met hun boten Leiden konden bevrijden. De Watergeuzen hadden haring en wittebrood mee en deelden dit uit aan de uitgehongerde
bevolking. Op 3 oktober 1574 vluchtten de Spaanse troepen. Ze lieten alleen een restje eten in een grote pan achter: hutspot. Nog ieder jaar vieren de Leidenaren het Leids Ontzet met een tweedaags feest. De stad verandert in één groot feest met een grote kermis, er wordt haring en wittebrood uitgedeeld en natuurlijk wordt er traditioneel hutspot gegeten.

Bijna iedereen in Leiden is vrij op 3 oktober, dus ook op 2 oktober is het overal feest in de stad. Meng je onder de Leidenaren en maak het mee!

Bekijk de site van de 3 October Vereeniging voor meer informatie en het volledige programma.