Bouw van de bovenverdieping

Een kijkje op de gestripte bovenverdieping.

Hotel_oude_mors_gestripte_boven_verdieping